contact   

Mateusz Hańderek

mobile 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

nowa publikacja radcy prawnego mateusza hańderka z zakresu prawa gospodarki odpadami

Informujemy, że w listopadzie 2018 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach, pt. “Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia” pod redakcją Filipa Nawrota i Ewy Radeckiej (z d. Olejarczyk). Jednym ze współautorów jest radca prawny Mateusz Hańderek, który opisuje problemy związane z tzw. uchwałami antysmogowymi. Jest to istotna tematyka dla wszystkich mieszkańców obszaru, jakiego taka uchwała dotyczy, szczególnie obszarów dotkniętych występowaniem smogu.

Publikację można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii pod adresem: http://www.pie.pl/publikacje/prawne-instrumenty-ochrony-powietrza-wybrane-zagadnienia.html.