contact   

Mateusz Hańderek

mobile 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

Nowelizacja w zw. z RODO – zmianie od 4 maja 2019 r. ulega 168 ustaw

Po wejściu w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nastąpiła konieczność dostosowania Polskiego ustawodawstwa (z czym oczywiście nie zdążono do 25 maja 2018 r.) do nowego porządku prawnego, szczególnie w aspektach technicznych i wykonawczych.

W związku z powyższym, podpisaną już przez Prezydenta RP ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uchwalono zmiany w aż 168 ustawach.

Zmiany te dotyczą każdego, od dużych podmiotów, jak banki czy zakłady ubezpieczeniowe, przez sektor publiczny, wreszcie do przedsiębiorców oraz wszelkich pracodawców. Uszczegóławiają, jakich danych i kiedy dane podmioty mogą żądać oraz jakie dodatkowe prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, wobec np. banków (można od banku będzie otrzymać informację, dlaczego tak a nie inaczej oceniono naszą zdolność kredytową). Zmianie ulega także wobec przedsiębiorców obowiązek informacyjny i sposób jego wykonania (na prostszy, np. wywieszenie lub zamieszczenie go na stronie internetowej i podanie odnośnika). Zakres zmian oraz ich ilość nie pozwala na przedstawienie w czytelnej formie jakiegokolwiek podsumowania. Natomiast istotne jest to, że zmiany te wchodzą w życie już 4 maja 2019 r. i lepiej żeby każdy był na nie przygotowany.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt.