kontakt   

Mateusz Hańderek

tel. 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

MH Legal Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Hańderek

O kancelarii

Tworząc kancelarię MH LEGAL celem było połączenie nowoczesnej technologii z zawodem prawnika (radcy prawnego). Chodzi tutaj o wykorzystanie możliwości technicznych takich jak Internet oraz systemy informatyczne zarówno w celu usprawnienia komunikacji klient-pełnomocnik, jak i ułatwienie zastosowania takich środków prawnych jak np. elektroniczne postępowanie upominawcze i windykacja masowa, na którą przepisy oraz system EPU pozwalają w praktyce. W praktyce pozwala to klientowi na monitorowanie stanu prowadzonej dla niego w MH LEGAL
sprawy na każdym jej etapie. Założeniem pracy kancelarii jest, aby, co rzadko spotykane w praktyce, klient na każdym etapie postępowania posiadał pełną wiedzę o stanie sprawy i podjętych przez strony i sąd czynnościach procesowych, a także możliwość zgłaszania swoich uwag i postulatów, bez konieczności wizyty w kancelarii czy dodzwonienia się do niej. W tym celu w MH LEGAL powstał specjalny system informatyczny pozwalający zrealizować powyższe założenia.

O mnie

Mateusz Hańderek

Nazywam się Mateusz Hańderek, jestem radcą prawnym. Ukończyłem w 2010 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, po obronie pracy magisterskiej pt. „Ochrona danych osobowych w prawie administracyjnym”. Następnie, w latach 2011-2013 odbyłem wymagające szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Finalnie, w 2014 roku zdałem z wyróżnieniem egzamin radcowski i uzyskałem wpis na listę radców prawnych. Od 2008 roku współpracuję z jedną z renomowanych kancelarii prawnych w Katowicach. Jestem także wykładowcą na dwóch uczelniach: na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykładam prawo administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.
Główne zakresy mojej specjalizacji zawodowej to:

 • prawo i postępowanie cywilne;
 • prawo i postępowanie administracyjne (sądowoadministracyjne);
 • prawo motoryzacyjne - dochodzenie roszczeń z rękojmi za wady fizyczne (sprzedaż wadliwych pojazdów), odszkodowań oraz zadośćuczynień (wypadki komunikacyjne);
 • prawo upadłościowe i naprawcze;
 • prawo geologiczne i górnicze;
 • prawo handlowe, postępowanie rejestrowe, zakładanie, łączenie i przekształcenia spółek handlowych;
 • ochrona danych osobowych;
 • elektroniczne postępowanie upominawcze (windykacja masowa);
 • prawo nieruchomości i prawo budowlane;
 • prawo medyczne (w tym w szczególności farmaceutyczne).

MH LEGAL przy prowadzeniu spraw współpracuje z innymi kancelariami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, aby niezależnie od rodzaju sprawy zapewnić doradztwo prawnika specjalizującego się w dziedzinie, do której sprawa należy (więcej w zakładce Zespół). MH LEGAL świadczy usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych (więcej w zakładce Oferta).
Osiągnięcia naukowe i zawodowe

 • Publikacje: Mateusz Hańderek, Rafał Fic, Wykorzystanie energii słonecznej w świetle polskich regulacji prawnych, Ekologia (ISSN: 15074994), 4/80/2016, s. 37-38; Mateusz Hańderek, Rafał Fic, Nowe regulacje prawne w zakresie wycinania drzew i krzewów, Ekologia (ISSN: 15074994), 1/81/2017, s. 33-34; Mateusz Hańderek, Rafał Fic, Regulacje prawne dotyczące przemieszczania odpadów, Ekologia (ISSN: 15074994), 2/82/2017, s. 42-43; Mateusz Hańderek, Problemy stosowania przepisów o uchwałach w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami, (ISBN 978-83-89476-13-5), s. 63-72;
 • autor następujących artykułów na portalu internetowym www.biznesprawo.com: - „Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd)”; - „Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.”;
 • Egzamin zawodowy zdany w wyróżnieniem,
 • Praca magisterska z zakresu administracyjnego prawa materialnego - ochrony danych osobowych - oceniona oraz obroniona na ocenę bardzo dobrą
 • Odbycie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w 2015 r. organizowanych przez Zontek i Wspólnicy, potwierdzonych certyfikatem „Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Eksperta Stosowania Przepisów oraz Zarządzania Systemem Ochrony Danych Osobowych” oraz certyfikatem o odbyciu szkolenia z zakresu prowadzenia kontroli ochrony danych osobowych,
 • Uzyskane certyfikaty językowe: First Certificate of English (ocena „A”) w 2000 r., Certificate of Advanced English (ocena „A”) w 2009 r.
 • uczestnictwo w posiedzeniu Senackiego Zespołu Śląskiego, w dniu 21 lutego 2017 r. w gmachu Senatu RP, temat posiedzenia: „Smog – przyczyny i możliwości zwalczania”
 • czynne uczestnictwo w konferencji naukowej "Prawne instrumenty ochrony powietrza", która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prowadzenie szkoleń z zakresu rękojmi za wady fizyczne dla podmiotów gospodarczych z woj. śląskiego
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa spółek handlowych dla zarządów spółek
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytów z zakresu ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji), dla kilkunastu podmiotów gospodarczych z terenu Śląska
 • uczestnictwo w II etapie konkursu arbitrażowego LEWIATAN organizowanego w 2013 r. przez Sąd Arbitrażowy LEWIATAN w Warszawie
 • Uczestnictwo w turnieju negocjacyjnym organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2013 r.
 • Oferta

  MH LEGAL oferuje usługi zarówno osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i kompleksową obsługę przedsiębiorców.
  Usługi świadczone są w języku polskim i angielskim.

  Przedsiębiorcy Klienci indywidualni

  Formy współpracy

  Pomoc prawna świadczona jest dla klientów na podstawie umowy. Rodzaje umów zawieranych z kancelarią MH LEGAL to:

  • umowy o stałą obsługę prawną;
  • umowy o świadczenie konkretnej usługi (sporządzenie opinii prawnej, reprezentacja przed danym sądem, zaprojektowanie umowy, itd. itp.);
  • Wysokość honorarium w każdym przypadku uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy;
  • Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, a Klient jest informowany o wysokości honorarium przed rozpoczęciem świadczenia usług;
  • W przypadku niektórych spraw możliwe jest ustalenie premii za sukces (tzw. success fee), w formie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy.

  Preferowane są trzy formy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona z góry (w przypadku umów o świadczenie stałej obsługi nie ma w takim przypadku limitu godzin do wykorzystania przez Klienta);
  • wynagrodzenie godzinowe (stawka godzinowa) – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu wymaganego w celu wykonania umowy;
  • wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe) – wynagrodzenie ryczałtowe w granicach ustalonego miesięcznego limitu godzin pracy, a w przypadku jego przekroczenia – wynagrodzenie rozliczane jest w tym zakresie według określonej w umowie stawki godzinowej.
  • W razie wątpliwości, chętnie udzielę Państwu szczegółowych informacji na temat form współpracy z MH LEGAL.

  Kontakt

  MH LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego
  Mateusz Hańderek
  ul. Huculska 26/4
  40 – 736 Katowice
  tel.: 888-088-868
  e-mail: m.handerek@handerek.co
  Adres do korespondencji:
  ul. Jana III Sobieskiego 11/CD18,
  40-082 Katowice

  Główne biuro MH LEGAL, gdzie przyjmuję klientów (po wcześniejszym umówieniu spotkania e-mailowym lub telefonicznym), znajduje się aktualnie na ul. Czyżyków 12 w Katowicach (patrz: poniższa mapa). W niedalekiej odległości jest duża ilość miejsc parkingowych w strefie bezpłatnego parkowania. W razie potrzeby klientów przyjmuję także w Tychach lub Mikołowie.