kontakt   

Mateusz Hańderek

tel. 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

Klienci indywidualni

Poniżej przedstawiona jest oferta usług oferowanych klientom indywidualnym.

  • Sprawy odszkodowawcze
  • Sprawy spadkowe
  • Sprawy rodzinne
  • Sprawy pracownicze
  • Sprawy przeciwko przedsiębiorcom przesyłowym
  • Sprawy majątkowe

powrót do oferty

Prowadzenie spraw obejmujących reprezentowanie klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, jak i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, wad kupionych pojazdów (w tym roszczenia z tytułu rękojmi), błędów w sztuce lekarskiej, wypadków losowych czy też wypadków przy pracy. Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed instytucjami i urzędami, zarówno w postępowaniach przedsądowych, jak i sądowych, a także w negocjacjach.
Prowadzenie spraw o dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, jak również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
Doradztwo w zakresie prawidłowości już sporządzonych oświadczeń na wypadek śmierci (testamentów/zapisów windykacyjnych), jak i sporządzanie projektów takich oświadczeń.
Świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw o rozwód, alimenty jak i sprawach o podział majątku wspólnego. Reprezentowanie klientów w tym zakresie na wszystkich etapach sprawy, tj. w negocjacjach oraz na etapie sądowym.
Doradztwo przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę. Prowadzenie spraw pracowników o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, jak i spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz o zapłatę zaległego wynagrodzenia.
Reprezentowanie pracowników w postępowaniu przed sądem pracy w powyższym zakresie.
Prowadzenie spraw w zakresie wszelkich roszczeń wobec przedsiębiorców przesyłowych, tj. dotyczących przesyłu energii, gazu, wody, itp. oraz urządzeń przesyłowych. Reprezentowanie klientów w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości.
Doradztwo w sprawach związanych z prawem rzeczowym, takich jak transakcje nabycia nieruchomości oraz umowy przedwstępne/warunkowe nabycia. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach o zapłatę, np. zwrotu pożyczki lub ceny sprzedaży.