kontakt   

Mateusz Hańderek

tel. 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO (GDPR) – co powinieneś wiedzieć

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wbrew temu, co próbują Państwu wmówić niektórzy, RODO nie wprowadza zbyt wielu nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. One istniały już od 1997 r., kiedy to weszła polska ustawa o ochronie danych osobowych. Jednakże, RODO uściśla i rozszerza przedmiotowo wiele obowiązków, w tym np. obowiązek informacyjny (który kiedyś można było zrealizować podając tylko kilka informacji, a teraz będzie on bardzo rozbudowany) oraz dodatkowe wymogi co do klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak wejście w życie RODO jest także związane niestety ze znacznym zwiększeniem potencjalnych kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Kary te potencjalnie mogą sięgnąć astronomicznych kwot, tj. nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie. Nie dajmy jednak się zastraszyć – oczywistym jest, że kary za pierwsze, szczególnie te bagatelne, naruszenia, nie powinny być wysokie. Wejście w życie RODO jest to jednak dobry moment by zacząć realizować wszystkie obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, wynikające z przepisów prawa. Warto zatem zadbać o prostą, chociaż podstawową dokumentację, która w razie kontroli „obroni” nas przed naliczeniem jakichkolwiek kar, a w razie rozwoju przedsiębiorstwa można ją przecież zmodyfikować. Jako certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, mogę pomóc z jej przygotowaniem.