kontakt   

Mateusz Hańderek

tel. 888-088-868
e-mail: m.handerek@handerek.co

Nowa publikacja radcy prawnego Mateusza Hańderka z zakresu prawa gospodarki odpadami

Informujemy, że w kwietniu 2016 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach, pt. „Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami” pod redakcją Ewy Olejarczyk, Adama Kuca i Marka Suski. Jednym ze współautorów jest radca prawny Mateusz Hańderek, który opisuje problemy stosowania przepisów o uchwałach w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami, szczególnie w aspekcie praktycznym. Jest to istotna tematyka szczególnie dla przedsiębiorców posiadających instalację, które pretendują do statusu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Publikację można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii pod adresem: http://www.pie.pl/publikacje/aktualne-problemy-prawa-gospodarowania-odpadami.html.